Why Japanese?

The Largest Unreached People Group (Joshua Project, 2005)

Only 0.04% Christians!

Annual Suicide Rate: >30,000

100-300 new religion registered each year (Operation World, 2000)

The battle is fierce, Time is SHORT! Please RESPONSE, Please PRAY!!!Wednesday, May 13, 2009

父の涙

This is a song originally written in Japanese, by 岩渕まこと。It speaks about the power of love at the cross. As I study this song, I couldn't help to introduce to you, it just touched my soul. The Cross is the cry of our Father in loving His One and Only Son, and that love and that sacrifice turns into living water that flows out from the cross, to reach and heal His people that are so lost, so unsure.父の涙 Father's tears

心に迫る,父の悲しみ,
ko-ko-ro-ni-se-ma-ru, chi-chi-no-ka-na-shi-mi,
(The grief of the Father that caused such a pain at heart)
我的心深深感到,天父的伤悲
wo-de-xin-shen-shen-gan-dao, tian-fu-de-shang-bei

愛する一人子を   十字架につけた
a-i-su-ru-hi-to-ri-go-o ju-ji-ka-ni-tsu-ke-ta
(having his only beloved son to be hang on the cross)
唯一爱子十架上悬挂, 这份情何等的宝贵
wei-yi-ai-zi-shi-jia-shang-xuan-gua, zhe-fen-qing-he-deng-de-bao-gui

人の罪は    燃える火のよう,
hi-to-no-tsu-mi-wa  mo-e-ru-hi-no-yo-u,
(human's sin is like the burning fire)
人的罪如火燃烧,  炽热的叫人难当
ren-de-zui-ru-huo-ran-shao, chi-re-de-jiao-ren-nan-dang

愛を知らずに   今日も過ぎてゆく
a-i-o-shi-ra-zu-ni  kyo-mo-su-gi-te-yu-ku
(Without knowing His love, today passes too)
若我们不懂这份爱,今天也就白白过去
ruo-wo-men-bu-dong-zhe-fen-ai, jin-tian-ye-jiu-bai-bai-guo-qu

父が静かに,見つめていたのは、
chi-chi-ga-shi-zu-ka-ni, mi-tsu-me-te-i-ta-no-wa
父亲在静默中,注视着他的爱子
fu-qin-zai-jing-mo-zhong, zhu-shi-zhe-ta-de-ai-zi

愛する一人子の    傷ついた姿
a-i-su-ru-hi-to-ri-go-no  ki-zu-tsu-i-ta-su-ga-ta
(The Father fixing his eyes on the body of the terribly wounded one and only beloved son)
唯一爱子十架上悬挂,  为众人付上代价
wei-yi-ai-zi-shi-jia-shang-xuan-gua, wei-zhong-ren-fu-shang-dai-jia

人の罪を    その身に背負い,
hi-to-no-tsu-mi-o  so-no-mi-ni-se-fu-i
(It is on that body that carries the sins of people)
身体受鞭伤,  背负着世人的罪
shen-ti-shou-bian-shang, bei-fu-zhe-zhong-ren-de-zui

父よ彼らを    赦してほしいと
chi-chi-yo-ka-re-ra  yu-ru-shi-te-ho-shi-to
(and he said, "Father, please forgive them")
为钉他的人向天父代求,因为他们不知道
wei-ding-ta-de-ren-xiang-tian-fu-dai-qiu, yin-wei-ta-men-bu-zhi-dao

十字架から  あふれ流れる泉,
ju-ji-ka-ka-ra a-fu-re-na-ga-re-ru-i-zu-mi,
それは父の涙
so-re-ha-chi-chi-no-na-mi-da
(The spring that flows from the cross, that is the tears of the Father)
从十字架上    涌流出活水泉源,
cong-shi-zi-jia-shang  yong-liu-chu-huo-shui-quan-yuan,
那可是天父的泪滴
na-ke-shi-tian-fu-de-lei-di

十字架から  あふれ流れる泉、
ju-ji-ka-ka-ra a-fu-re-na-ga-re-ru-i-zu-mi,
それはイエスの愛
so-re-ha-i-e-su-no-Ai
(The spring that flows from the cross, that is the love of Jesus)
从十字架上    涌流出活水泉源,
cong-shi-zi-jia-shang yong-liu-chu-huo-shui-quan-yuan,
那可是耶稣的爱
na-ke-shi-ye-su-de-ai

3 comments:

Ramone said...

This is the song that inspired this picture: Jujika kara

Bogdan said...

at the last verse you should add : "so-re-ha I-e-su no Ai." at the romanised phrase! am i right?

Roseline said...

Dear Ramone and Bogdan, Thanks!!!